Module1

Uw studentnummer:

Uw e-mail (verplicht)


Vraag 1: Onder welke ADR klasse vallen de corrosief bijtende stoffen?

Vraag 2: Moeten veiligheidsvoorschriften van het losadres bekend zijn bij de chauffeur die gaat lossen?

Vraag 3: Wat geeft de GEVI code 368 aan?

Vraag 4: Wat bedoelen we met H- en P-zinnen?

Ben je niet vergeten het studentnummer in te vullen? Stuur nu uw vragen in en keer terug naar het hoofdmenu.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us