Module3

Uw studentnummer:

Uw e-mail (verplicht)


Vraag 1: Hoe kun je vaststellen of een ADR stof in een tankwagen vervoerd mag worden? br />

Vraag 2: Hoe kun je voorkomen dat vloeibare lading in een volle tankwagen deze auto instabiel maakt?

Vraag 3: In welke kolom van Tabel A vind je de GEVI code?

Vraag 4: Bij een tankwagen met één compartiment moet de grote etiketten aangebracht zijn op...?

Ben je niet vergeten het studentnummer in te vullen? Stuur nu uw vragen in en keer terug naar het hoofdmenu.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us