Module4

Uw studentnummer:

Uw e-mail (verplicht)


Vraag 1: Moet een spill met een stof die gebruikt wordt bij de waterzuivering ook gemeld worden?

Vraag 2: Wat kan de oorzaak zijn van statische elektriciteit?

Vraag 3: Is tanklossing van een milieugevaarlijke stof boven stelcon platen toegestaan?

Vraag 4: Waar moet een hulpverlener bij een gevaarlijke stoffen spill altijd als eerste aan denken?

Ben je niet vergeten het studentnummer in te vullen? Stuur nu uw vragen in en keer terug naar het hoofdmenu.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us