Welkom bij Module1

Name Email
1. Onder welke ADR klasse vallen de corrosief bijtende stoffen?.
2. Moeten veiligheidsvoorschriften van het losadres bekend zijn bij de chauffeur die gaat lossen?.
3. Wat geeft de GEVI code 368 aan?.
4. Wat bedoelen we met H- en P-zinnen?.