Welkom bij Module3

Name Email
1. Hoe kun je vaststellen of een ADR stof in een tankwagen vervoerd mag worden?
2. Hoe kun je voorkomen dat vloeibare lading in een volle tankwagen deze auto instabiel maakt?
3. In welke kolom van Tabel A vind je de GEVI code?
4. Bij een tankwagen met één compartiment moet de grote etiketten aangebracht zijn op...?