Welkom bij Module4

Name Email

  1. Moet een spill met een stof die gebruikt wordt bij de waterzuivering ook gemeld worden?

2. Wat kan de (meest bekende) oorzaak zijn van statische elektriciteit bij het lossen?
3. Is tanklossing van een milieugevaarlijke stof boven stelcon platen toegestaan?
4. Waar moet een hulpverlener bij een gevaarlijke stoffen spill altijd als eerste aan denken?